"Členství pro mě bylo úplně zásadní, abych se dostal svým podnikáním do online sféry."

Michal Cílek - Expert na byznys webináře -
www.elegantnirealizace.cz

Kdo jste a co děláte?

Jmenuji se Michal Cílek. Mám projekt, který se jmenuje Elegantní realizace. Je to projekt, který pomocí nadhledu a zabezpečení, realizace, uskutečnění, vize a projektu podnikatelů posouvá tyto podnikatelé výš na novou úroveň a jejich projekty rozvíjí třeba i mezinárodně. Efektivní realizace je, čemu věřím, to, co spojuje eleganci a technologii dohromady, a to dává podnikatelům úplně nové možnosti rozvinout jejich projekt a převést ho na novou úroveň.

Jaká byla vaše výzva na začátku?

Než jsem přišel do styku s Klubem Pavla Říhy, řešil jsem velké dilema. Nevěděl jsem, jak mám pokračovat a neměl jsem potřebné technické znalosti pro převedení mého byznysu do digitální podoby. Já jsem víc jak 19 let podnikal offline a pracoval jsem s klienty tak, že jsem jim telefonoval a jezdil za nimi osobně, ale najednou jsem viděl, jak se kolem mě celý trh začíná digitalizovat a jak se převádí do úplně nové podoby. Já jsem ale neměl technické znalosti, abych do toho šel, abych to dokázal transformovat sám. Hledal jsem tedy řešení, a to byla moje největší výzva.

Proč bylo důležité tuto výzvu překonat?

Uvědomil jsem si, že pokud nezačnu podnikat online, nebudu schopný svůj byznys dělat a pomáhat dalším podnikatelům, posouvat je vpřed, připravovat pro ně řešení, protože online byznys je dnes součástí toho, do čeho se celá ekonomika transformuje. Je to úplně nový rozměr, který právě umožňuje jít úplně novým směrem. Pro mě to byla otázka existence – buď, anebo.

Jak jste se o Pavlovi dozvěděl?

O Pavlovi a Klubu jsem se dozvěděl z internetu při hledání řešení, jak tu konverzi z offline byznysu do toho online můžu zrealizovat. Našel jsem jeho Klub a webinář, se kterým jsme se seznámil, a to mě jednoznačně přesvědčilo, abych do něj vstoupil.

Co vás přesvědčilo do Mentoring klubu vstoupit?

Byl to webinář s názvem 5 kroků, jak proměnit vášeň v byznys, který ukázal celý ten rozsah od vytvoření první webové stránky, až po kompletní strategie, které jsou dlouhodobé a které zahrnují vytváření webinářů. Dále práci s klienty, vytváření klubu. Fascinoval mě obrovský dosah a srozumitelná a jednoduchá forma, jakou to Pavel prezentuje. To mě utvrdilo v tom, že on je expert a dokáže mi pomoci a naučit mě, jak můj byznys transformovat z offline do online podoby.

Jak důležité bylo členství v Klubu pro váš byznys?

Členství bylo naprosto zásadní pro můj byznys, protože na něm jeho existence byla založená. To bylo tedy od základu vitální – buď, anebo. Bylo pro mě úplně zásadní, abych se dostal svým podnikáním do online sféry.

Jaké konkrétní strategie nyní využíváte?

Využívám v současné době dvě hlavní strategie – webináře a kluby. Pomáhám např. v oblasti technické podpory ve tvorbě webinářů a v zavádění nových technologií do existujících projektů a klubů mých kolegů. Je to úžasné v tom, že je zde možné využívat takovéto nástroje a já osobně jsem si nejvíc oblíbil webináře – jsou komplexní, dají se ztvárnit a pracuje se s videem, se slidy, vizuální stránkou. Spojení estetiky, elegance a technologie, to je přesně to, co mě na tom zajímá. Díky znalosti webinářů jsem byl schopný udělat desítky webinářů pro mé kolegy.

S čím konkrétně vám Pavel pomohl?

Pavel mi pomohl s tím uvědomit si, že jednotlivé střípky, dovednosti, dárky, schopnosti, které mohu transformovat do podoby jednoho projektu. Do jednoho projektu, kde můžu ukázat můj přístup, můžu ukázat klientům, jakým způsobem mohou postupovat a z toho nadhledu a současně využití elegance a technologie ukázat, jak dosáhnout svého cíle. Pavel mi pomohl si tohle uvědomit a na setkání Klubu jsme o tom několikrát hovořili. Poradil s tím, jakým způsobem mám poskládat jednotlivé části dohromady, abych mohl nabídnout svůj projekt dál.

Jak hodnotíte svou cestu s odstupem nyní?

Můj přerod z offline byznysu do online hodnotím jako úžasné dobrodružství. Každý den jsem z toho nadšený, protože je to přesně spojení technologie s prvky elegance a estetiky, kterou se do toho snažím vnášet. To je to, co mě naplňuje a líbí se mi na tom. Tyto prvky mne na tom zaujaly a obrovsky mě motivuje na tom pracovat dál.

Jaká byla vaše nejvetší AHA?

Největší AHA moment bylo zjištění, že trh reaguje velmi citlivě, jestli každý z nás má vyřešený svůj vnitřní svět, jestli má vyřešenou svou minulost a jestli dokáže oslovit ten trh správnými slovy, formulacemi, obrazy, videem atd. Zde jsem si uvědomil, že trh dává okamžitě zpětnou vazbu. Když se stane, že při nějaké kampani nebo nabídce je nulový výsledek, znamená to, že my to musíme hledat sami u sebe, a teprve potom, když to každý z nás u sebe najde, se to projeví. Z mé zkušenosti s ostatními podnikateli tento vnitřní přerod umožnil, že začali být úspěšní, že začali prodávat, začalo se jim dařit a jejich podnikání se začalo rozvíjet a transformovat. A to je úžasné. Můj aha moment je, že online byznys je taková záležitost osobního rozvoje.

Jak byste Pavla popsal?

Dvěma slovy – efektivní stratég. Efektivní, protože se neustále snaží najít novou strategii, přístup, metodu, technologie, jak přistupovat ke klientům a jakým způsobem to udělat rychle a efektivně. A stratég, protože když Pavlovi řeknete jakýkoli problém a záležitost, on si dokáže představit jednotlivé kroky, které jsou potřeba k tomu, aby se projekt zrealizoval. A díky tomu je Pavel úspěšný, protože kombinace efektivity a strategie zajišťuje masivní úspěch v online oblasti. Já se od něj tyto vlastnosti učím a snažím se je implementovat do mého byznysu, do mého přístupu a práce s klienty.

Co byste poradil začínajícím podnikatelům?

Doporučil bych jim, aby si pospíšili, protože všude kolem nás je vidět, jak transformace do digitální podoby do online trhu probíhá, jakým způsobem, jak rychle se transformuje a jak rychle se všechno převádí do této podoby. Není na co čekat a je potřeba začít pracovat na transformaci svého byznysu z offline do nové online podoby. Protože na tom je založená nová existence, aby ten byznys zapadnul do nové ekonomiky a mohl úspěšně fungovat.

Co byste poradil sám sobě před několika lety?

Zaměřit bych se na jedno téma. Uvědomit si, jakým způsobem vaše vlastnosti, zkušenosti a dovednosti tvoří jeden celek, zaměřit se na toto téma a začít ho prosazovat, budovat, vytvářet. Potom pokračovat s komunitou a vytvořit kolem svého tématu komunitu a nikdy nezůstat na místě, neustále se rozvíjet a hledat nová řešení, která jsou lepší, rychlejší a více pomohou klientům. Nikdy neusněte na místě a nikdo vás nepředhoní. Přeji vám obrovský úspěch a energii a nikdy nepřestávejte a nevzdávejte se. Je důležité, abyste věděli, že se málo prodává nebo že na začátku neprodáte vůbec nic, to jsou jen známky, co ještě vy musíte změnit sami v sobě a jakým způsobem to přeformulovat, změnit a prezentovat tak, aby to pro trh bylo srozumitelné, jasné a aby se to dostalo k těm správným klientům.